Buğday'da Sürme Hastalığı

Buğday ekiminin başladığı şu günlerde, buğdayın en önemli hastalığı olan SÜRME hastalığını tanımakta büyük yarar vardır.

            HASTALIĞIN TANIMI VE YAŞAYIŞI
            Sürme, yurdumuzda Kör, Karadoğu veya Karamuk gibi adlarla da anılan bir başak hastalığıdır.
            Buğday sürmesi bulaşmalarında ilk kaynak ” Kör” adı verilen hastalıklı danelerdir. Harman sırasında, kör ezilerek, sporları sağlam danelere bulaşır. Sürme sporuyla bulaşık tohumlar tarlaya ekildiğinde, uygun koşullarda tohumla beraber sporlar da çimlenir ve hastalık çiçek devresinde başağa kadar ulaşır. Burada çoğalarak danenin içini nişasta yerine sürme sporları ile doldurur. Sürme sporları kör dane halinde kuru şartlarda uzun yıllar (18 yıl) canlılıklarını koruyabilirler.
            HASTALIĞIN BELİRTİLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ
            Sürmeye yakalanan buğday bitkileri, süt olum devresine kadar tarlada sağlamlardan ayırt edilemezler. Tarlada hasta bitkiler sağlamlara göre biraz daha kısa boyludur ve daha uzun süre yeşil kalırlar. Hastalıklı başakların renkleri mavimtırak-yeşildir ve daha dik dururlar. Kirli gri renkteki kör daneler parmaklar arasında ezildiğinde balıkyağı kokusunda ve siyah-kahverengi bir toz kütlesi çıkar.
            Hastalık ortalama  % 10-20 ürün kaybına neden olmaktadır. Fazlaca bulaşık buğdaydan yapılan unlar esmer olur. Bulaşık buğday ve undan beslenen insan ve hayvanlarda sindirim sistemi bozuklukları görülebilmektedir.
            MÜCADELESİ
            Kültürel Önlemler: Hastalığın çıkışı ekim zamanı ile çok ilgilidir. Bu bakımdan, erken ekim (toprak sıcaklığı 20 0C civarı) yapıldığında hastalık az oranda kendini gösterir.
            Tohumluğun yabancı maddeler yanında sürmeli danelerden temizlenmesi, selektör veya triyörden geçirilmesi hastalığın bulaşma kaynağını azaltma bakımından önemli olmakla beraber yeterli değildir. En iyi korunma çaresi dayanıklı çeşit yetiştirmektir.
            Kimyasal Mücadele: En etkin yol kuru tohum ilaçlamasıdır. Tohum mutlaka ilaçlanmalı ve ilaçla tohum çok iyi karıştırılmalıdır. Kullanılacak ilaç seçiminde Rastık hastalığına da etkili olanlar tercih edilmeli, ilaçlar ve dozları konusunda yetkili kuruluş ve kişilerden bilgi alınmalıdır.
                                                                                                                      Ünal ATICI
                                                                                                                      Zir.Yük.Müh.