Evde Bakım Hizmeti

Yaygın anlatımlara göre, “evde bakım” gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir.

Evde bakım, hasta doktorunun teşhis ve tedavisi sonrasında, ilgili tıp profesyonelleri ile koordinasyon içinde, profesyonel bir kadro ile evde, işyerinde veya hastanın mekânında verilmektedir. Çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan yaşam sürecinde sağlığın yeniden kazandırılması, yaşam standartlarının korunması ve sürdürülmesini amaçlar.
Bu bakımdan Evde Bakım Hizmeti, zor durumdaki özürlü hastaların bakımı açısından çok önemlidir.

Evde bakım Hizmeti’ni düzenleyen “yasal ilkeler”e bir göz atacak olursak, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun ek 7’nci maddesine göre;
“Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirin toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır. Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgari ücretten fazla olamaz. Bakıma muhtaç özürlülerden Kurumca ve diğer resmi kurumlarca bakılanlar dışında kalanlara ilişkin bakım ücreti, bu amaçla Kurum bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır…”
Bunun yanı sıra, unutulmamalıdır ki,  engelli olan kişinin sağlık raporunda, “Ağır Özürlü” kısmında “Evet” yazmak zorundadır. Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgari ücretten fazla olamaz.

Bakıma muhtaç özürlülere verilecek evde bakım ücreti kişiye kim bakıyorsa ona verilmektedir. Ancak engelli olan ve engelliye bakmakla yükümlü olan kişi arasında kan bağı olması ve engelli ile ona bakan kişinin aynı evde ikamet etmesi zorunludur.
Evde bakım parası için Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü’ne başvurulur. Daha sonra Sosyal Hizmetlerden bir ekip başvuru yapan kişinin evine incelemeye gider. Eğer uygun olduğuna karar verilirse ve kişinin evde bakılmasına karar verilirse asgari ücret miktarı kadar kişiye evde bakım parası verilir. Ancak kişi evde değil de herhangi bir bakım merkezinde kalacaksa asgari ücretin 2 katı maaş verilir.
İstenecek Belgeler:

Başvuruda, bakıma muhtaç özürlüden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.

 1. Sağlık Kurulu Raporu,
 2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 3. İkametgâh belgesi. (Çocuk ve bakan kişi),
 4. Çocuk için 2 adet vesikalık fotoğraf,
 5. SSK – Emekli Sandığı – Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri,
 6. Anne-baba boşanmış ise; boşanıldığına dair mahkeme kararı.
 7. Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
 8. Tapudan alınacak eşler adına ev kayıt bilgileri,
 9. Varsa öğrenim durumunu gösteren belge sureti.

Evde hemşire bakımından tıbbi cihaz ve yatak kiralanmasına, evde solunum terapisinden sağlık destek personeline kadar geniş bir yelpazede hizmet verilmektedir. Evde Bakım Hizmeti kapsamında;

 • Evde Doktor,
 • Evde Hemşire,
 • Evde Sağlık Destek Personeli,
 • Evde Rehabilitasyon,
 • Evde Tıbbi Cihaz,
 • Evde Yoğun Bakım,
 • Evde Sağlık Eğitimleri verilmektedir.

Evde Sağlık Bakımı Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilecektir?

Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri, ameliyat sonrası bakım gereksinimi olanlardan uzun süreli bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaşlılara, yeni doğum yapan annelerden tedavisi evde de sürdürülebilecek hastalara, kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyanlardan, aşılama ve laboratuar tetkikleri gibi hizmetleri evinde veya işyerinde almak isteyenlere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyaç sahiplerine hitap etmektedir. Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri alanlar arasında en büyük çoğunluğu oluşturan gruplar aşağıda sıralanmıştır.

 • Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olanlar,
 • Ortopedi ve Travmatoloji hastaları,
 • Kalp, Damar ve Hipertansiyon hastaları,
 • Hemipleji (Felçli) hastaları,
 • Onkoloji (Kanser) hastaları,
 • Akciğer ve Solunum hastaları,
 • Diyabet hastaları,
 • Nöroloji hastaları,
 • Oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar,
 • Yeni doğum yapan anne ve bebekleri,
 • Bakım ihtiyacı olan yaşlılar ve özürlüler,
 • Yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar,
 • Grip, Hepatit-B, zatüre gibi hastalıklardan korunmak için aşılanmak isteyenler
 • Laboratuar tetkik ve test hizmetlerine ihtiyacı olanlar,
 • Evinde her türlü medikal ekipman ihtiyacı olanlar vb.

Evde Bakım, sağlık hizmetlerinde kalite artışı getirmektedir. Sağlık bilinçlenmesini artırmaya da katkı sağlamaktadır. Bu açıdan ülkemiz adına son derece önemli bir açığı gidermektedir…

 

admin hakkında

Ziraat Yüksek Mühendisi
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir