"Nota" nedir?

Parfüm dünyasında kullanılan terimler ile müzik dünyasında kullanılan terimler fazlasıyla benzeşir. Bunun sebebi, büyük olasılık, her iki farklı dünyanın da soyut kavramlara ve duyulara hitap etmesidir. Bir müzik parçasını nasıl elle tutamıyorsak ve algımızda soyut bir anlam, bir duygusal coşku yaratabiliyorsa, parfüm ve kokulu ürünler için de aynı şey geçerlidir.
Continue reading

10. Kalkınma Planında Tarım ve Gıda

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Plan, küresel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, dünya ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir ortamda hazırlanmıştır.
Continue reading

Murakabe ve Hakk’al-Yakîn

Nuru Zişan:Murakabe ve Hakk’al-Yakîn

“Denetleme, gözetleme, kontrol etme” gibi mânâlara gelen Murakabe, Tarikat-ı aliye’nin esaslarından mühim bir husustur. Murakabe; kulun devamlı surette, bütün hallerini ALLAH-u Teâlâ’nın bildiğinin şuuruna sahip olması, bütün hareketlerinden haberdar olduğunu bilmesi, her zaman kendini kontrol altında bulundurması demektir.
Continue reading

AKARSULAR

AKARSULAR
Şanlıurfa akarsular bakımından zengin değildir. Şanlıurfa’da ortalama yıllık yağış miktarı 462 mm, buna karşın buharlaşma 2048 mm olduğundan dolayı akarsuların rejimleri düzensizdir.
Bazı akarsular muvakkat rejimli akarsular şeklindedir. Kışın ve ilkbaharda akan, yazın şiddetli buharlaşma sonunda kuruyan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca kalkerli arazi özelliği olduğundan satıhlarda akarsu meydana gelmesi zordur.

Fırat Nehri: Siverek ilçesi, Dağbaşı Bucağı yakınındaki Maktalan civarında ilimiz topraklarına giren Fırat Nehri Adıyaman ve Gaziantep sınırım belirledikten sonra Suriye topraklarına girer. Fırat Nehri’nin, yurdumuz ve ilimiz için büyük bir önemi vardır. Çünkü bu nehir üzerine bir çok baraj inşa edilmiştir. Atatürk ve Karakaya Barajı tamamlanmış, Birecik Barajı inşası ise devam etmektedir. Ayrıca Fırat’ın suyu inşa edilen 2 adet Urfa tüneli de Harran Ovası ve çevresine yıllardan beri suya hasret topraklara suyu ulaştırmıştır. Fırat Nehri üzerinde ulaşım, 1956 yılında inşa edilen 750 m. uzunluğunda 10 m. genişliğinde bir köprü ile sağlanmıştır. Yer yer sallarla da ulaşım yapılmaktadır. Atatürk Barajı gölünde ise ulaşım feribotla sağlanmaktadır. Yine Atatürk Barajı’nda yeni inşa edilen köprü ile Şanlıurfa Adıyaman arasında kara ulaşımı yapılmaktadır.

Culap Suyu: Şanlıurfa Kabahaydar bucağı Edene köyü ile Diphisar köyünden çıkar. Önce güneye doğru akar sonrada iki kaynak birleşir ve Culap Suyu adını alır. Uzunluğu yaklaşık 60 km’dir.

Habur Nehri: Karacadağ’ın güney eteklerinden doğar. Fırat’ın kollarındandır. Şanlıurfa’da diğer akarsular şunlardır. Direkli suyu, Karakoyun Deresi, Süleyman Pınarı, Yukarı Koymat Suyu, Gülpınar, Anzeli Pınar, Bamya Suyu, Kerhiz Suyu, Cavsak Suyu, Germuş Suyu, Çamurlu Suyu, Belih Suyu, Karaköprü Suyu, Tülmen Suyu, Cülmen Suyu, Kırkpınar gibi. Şimdi birçoğu kurumuş veya çekilmiştir.